سفارت و کنسولگریهای هند در ایران

آدرس سفارت هند در تهران:خیابان مطهری - خیابان میرعماد - شماره 47
تلفن: 88755103 الی 5 و 88755102


کنسولگری هند در بندرعباس: تلفن 6661745 - 0761
کنسولگری هند در زاهدان: تلفن 3221727 - 0541

ساعات تحویل مدارک 9 تا 11 صبح. تحویل ویزا ساعت چهار تا پنج بعدازظهر


حیطه جغرافیایی تحت پوشش کنسولگریها:

کنسولگری هند در زاهدان: فقط دانشجویان ساکن شرق ایران می تونن از این کنسولگری برای صدور ویزا استفاده کنند.
کنسولگری هند در بندرعباس:
فقط دانشجویان ساکن بندرعباس می تونن از این کنسولگری برای صدور ویزا استفاده کنن

© Study-India 2008